Ο ΙΔΙΟΣ…

«Ο ίδιος έπρεπε να δει την απόδοση του και να αποφασίσει αν πρέπει να συνεχίσει να κάνει το διαιτητή».
Το μήνυμα του Νίκη Κίρζη προς το διαιτητή Γιώργο Νικολάου.

Author: Μιχάλης Παπαγεωργίου

Pubdate: 2020-02-19 09:18:44
Source: Source link
Attachment: