1.000.000…

Από το 2012 που τον έφεραν στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, ο κύριος που διακρίνεται αριστερά στη φώτο θα έγινε πλουσιότερος κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.
Χωρίς όμως κανένα αντίκρισμα για την Κυπριακή διαιτησία.

Author: Super Sport FM

Pubdate: 2019-04-15 11:41:48
Source: Source link
Attachment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *